SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia ISO 9001 w Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym

ISO 9001 w Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym

Z przyjemnością informujemy, iż SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe otrzymało certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Przez cały rok 2011 w Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym trwały intensywne przygotowania do wdrożenia systemu zarządzania jakością. W ramach tych działań został powołany Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością, którym została mgr Urszula Bednarek. Grupa pracowników - zarówno z pionu medycznego jak i z administracji - odbyła szkolenie, które pozwoliło im uzyskać uprawnienia audytorów wewnętrznych. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzanie audytów strony pierwszej w Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym. W branży medycznej, gdzie wszystkie działania powinny być ukierunkowane przede wszystkim na dobro Pacjenta, jest to bardzo istotny element zarządzania jakością, gdyż pozwala na rzetelną ocenę funkcjonowania jednostki. Umożliwia również dostrzeżenie błędów, które trzeba skorygować.

 

W listopadzie 2011 r. w Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym został przeprowadzony audyt zewnętrzny, który zakończył się wydaniem pozytywnej opinii.

 

Oficjalne przekazanie certyfikatu ISO dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego nastąpi 8 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.